Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

aleander
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
aleander
8951 4ca8 500
aleander
Im człowiek starszy, tym więcej w nim nagromadzonego żalu.
— David Baldacci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
aleander
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viaheavencanwait heavencanwait
aleander
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
aleander
Smutek nie jest bezpieczny.
Smutek człowiekowi nie służy.
Potrafi odebrać rozum, władzę w nogach, oddech.
Smutek to umieranie.
— Wojciech Tochman – Pianie kogutów, płacz psów
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
Głowa pękała mi z bólu. Oczy mnie piekły. Byłam w zupełnej rozsypce. Nie mogłam powstrzymać łkania ani zapanować nad roztrzęsionym ciałem. Z moich ust wydobywało się nieomal zwierzęce wycie. W naszych genach chyba wciąż zapisane są te sposoby wyrażania bólu, którymi posługiwali się nasi przodkowie, zanim jeszcze nauczyli się mówić. Naprawdę zamierzałeś mnie opuścić. Spodziewałam się tego, ale nie wyobrażałam sobie, jak będę się wtedy czuła. Wydawało mi się, że śni mi się koszmar, w którym okazało się, że mam serce z dmuchanego szkła, a ktoś cisnął nim o podłogę i rozbił je na milion kawałeczków, a potem je podeptał na jeszcze mniejsze drobiny.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
aleander
Milczą. Teraz ani słowa, ani czyny. Teraz cisza.
— Świetlicki.
Reposted frommaliwa maliwa viaheavencanwait heavencanwait
aleander
Dociera do ciebie, że masz przechlapane, gdy zaczynasz zapamiętywać drobne rzeczy dotyczące danej osoby.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
aleander
Utrata jedynej rzeczy, na której ci zależy, potrafi odmienić człowieka nie do poznania.
— Kirsty Moseley
aleander
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell.
Reposted fromnutt nutt viaheavencanwait heavencanwait
aleander
6783 429f 500
aleander
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait

May 24 2019

aleander
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viazielono zielono
aleander
Nigdy nie daj po sobie poznać, ze na czymś ci zależy. Trzymaj emocje na wodzy i nigdy nie okazuj słabości - ktoś zawsze patrzy, czekając na okazję, żeby uderzyć w twòj czuły punkt.
— Kirsty Moseley
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viazielono zielono
aleander
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazielono zielono
aleander
3639 b2e2 500
Zobaczyć świat inaczej, Marcin Sz 
Reposted fromhormeza hormeza viathauturien thauturien
aleander

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
aleander
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaRozaa Rozaa
aleander
4648 9224 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl