Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

aleander
3740 13fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasentymentalna sentymentalna
aleander
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viasentymentalna sentymentalna
aleander
Ludziom, których kocham lecą łzy długo... przeze mnie
Przykre, lecz zwykle jest zbyt późno już... trudno
— K-PAX, PRO8L3M
Reposted fromaskman askman vianergo nergo
aleander
7022 7142 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasentymentalna sentymentalna
aleander
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viasentymentalna sentymentalna
aleander
aleander
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viabazinga22 bazinga22
aleander
aleander
Reposted frommeem meem vialaluna laluna
aleander
0201 893b
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialaluna laluna
aleander
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
1535 587d 500
aleander
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaheartbreak heartbreak
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaheartbreak heartbreak
aleander
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
aleander
9527 1c0a

June 11 2017

aleander
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viakrolfasolek krolfasolek
aleander
5739 b973
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabeattman beattman

June 08 2017

aleander
Jest nieskończona liczba sposobów na popełnienie samobójstwa bez umierania śmiercią.
— Chuck Palahniuk, Dziennik
Reposted frommhsa mhsa viathauturien thauturien
aleander
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaLabRatOr28 LabRatOr28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl