Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

aleander
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaheavencanwait heavencanwait
aleander
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
aleander
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
aleander
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet, jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska – "Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym"
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
aleander
1463 004e
aleander

Poznałam w życiu dużo złych ludzi. Takich, którzy sprawili, że na chwilę chciałam zniknąć, zapaść się pod ziemię, ulotnić się w powietrzu. Z perspektywy czasu myślę, że to były ciężkie doświadczenia, ale nie były złe. Nauczyły mnie doceniać każdy drobny, dobry gest. Każdą pozytywną energię. Każde piękne uczucie, które wzbudzam w innych i które inni wzbudzają we mnie. Te doświadczenia nauczyły mnie doceniać każdy fragment nieba, który dostaję z innych serc, każdy mały fragmentbłękitnego dobra, dzięki któremu na nowo mogę oddychać pięknem tego świata.

- Aleksandra Steć

May 16 2018

aleander
9016 177d 500
Reposted bytomorrow-will-be-betterbudasrozalka
aleander
Gdy się miało szczęście, które się nie trafia:
czyjeś ciało i ziemię całą,
a zostanie tylko fotografia,
to - to jest bardzo mało...
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Fotografia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
I przeklinała czas potrzebny na ukojenie bólu, przeklinała ten martwy czas, który przyniesie jej zapomnienie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
Southern Oregon Coast

May 15 2018

aleander
Jesteś pewna, że to minęło. Że Cię nie rusza,nie dotyka, nie istnieje już. Było minęło. Ale pewnego dnia ktoś Ci o tym wspomina... I nagle pyk ! Wszystko wraca. Ze zdwojoną siłą. Uderza prosto w serce. i znowu nie wiesz co masz teraz myśleć.
Reposted fromtroubles troubles viaheavencanwait heavencanwait

May 14 2018

aleander
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
aleander
aleander
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
aleander
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"

May 13 2018

aleander
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
aleander
Serce nie potrafi się poddać, bo nie potrafi kłamać.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
Rozpaczliwie pragnę się z tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
4335 7935 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
aleander

Ach, to nie było warte
by sny tym karmić uparte

by stawiać duszę na kartę
ach to nie było warte.

Ach, to nie było warte
by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...

— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska *** (Ach, to nie było warte)
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl