Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

aleander
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— Jakub Żulczyk - "Instytut"

February 12 2019

aleander
Darzyłam go wielkim uczuciem i ta miłość dogłębnie mnie zmieniła.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
aleander
Reposted fromnebthat nebthat viaheavencanwait heavencanwait
aleander
aleander
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
aleander
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaheavencanwait heavencanwait
aleander
Przeszłość nie znika, nieważne jak bardzo zaślepieni głupcy będą się starać ją wymazać, a kłamcy napisać na nowo. 
— Carlos Ruiz Zafón
aleander
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viasuchamessss suchamessss

February 05 2019

aleander
Darzyłam go wielkim uczuciem i ta miłość dogłębnie mnie zmieniła.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
aleander
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
aleander
- Z czego trudno zrezygnować? - Myślę, że z ludzi, z relacji jaka łączyła dwie osoby. Czasami odwracamy się i odchodzimy, nie wyjaśniając przy tym wielu ważnych spraw. To wszystko początkowo wisi w powietrzu i nic z tym nie robimy. Wierzymy, że któregoś dnia spadnie jak grom z jasnego nieba, rozpęta się burza, a później wyjdzie słońce. Ale tak się nie dzieje. To, co uwierało, co przez ten długi czas wisiało w powietrzu, któregoś dnia znika, a my pozostajemy z pustką, której nigdy niczym nie będziemy potrafili wypełnić. Właśnie dlatego, tak trudno jest ludziom zrezygnować z drugiego człowieka - pomimo bólu, który został zadany, nie potrafimy pozbyć się uczucia, że był taki dzień, w którym mieliśmy kogoś obok.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait

February 04 2019

aleander
aleander
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted fromlovvie lovvie
aleander
Pozwól, że opowiem Ci o znajomości, która trwa chociaż nie jest pewna swojej przyszłości(...)
— Małpa

February 02 2019

aleander
— Derek, "Grey's Anatomy"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamefir mefir
aleander
0287 85f6 500
Reality Bites
Reposted fromPoranny Poranny via48hrs 48hrs
aleander
aleander
3656 8473
Reposted fromdelain delain viazapachsiana zapachsiana
aleander
Czasami czuję, że się rozpadnę i zacznę znajdować na podłodze kawałki siebie.
— Michelle Frances
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
aleander
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl