Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

aleander
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viasweetnothingg sweetnothingg
aleander
Nie ma nic potworniejszego od nieprzerwanego płaczu, odgłosu sypania się na kawałki.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
aleander
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
aleander
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaoutoflove outoflove
aleander
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viakrolfasolek krolfasolek
aleander
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
aleander
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasatyra satyra
aleander
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
aleander
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 vianiskowo niskowo
aleander
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
aleander
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vianiskowo niskowo
aleander
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
— Dr House
Reposted fromMissMurder MissMurder viabadblood badblood
aleander
"Ale teraz wiem, że śmiech bez szczęścia jest bolesny"
-Todos se van

December 04 2017

aleander
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena via17november 17november
aleander
Wszyscy jesteśmy samotni i nie na swoich miejscach.
— Conrad, Teatr Śląski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via17november 17november
aleander
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway via17november 17november
aleander
Pozwoliła mu żyć, tak jak chciał czy musiał. I tylko nie mogła przestać patrzeć i nie mogła przestać kochać.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromimissthesleep imissthesleep via17november 17november
aleander
Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vitchren
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via17november 17november

December 03 2017

aleander
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje via17november 17november
aleander
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka via17november 17november
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl