Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

aleander
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
9833 2969
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
aleander
Nawet jeśli nie wierzy się już w miłość, można jeszcze kochać, tak jak można walczyć bez przekonania. Jednakże i w pierwszym, i w drugim wypadku coś pękło raz na zawsze
— E. Cioran
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

February 21 2018

aleander
Stoję teraz w jakimś chujowym punkcie swojego życia, w którym wszystko wydaje się czarne.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viagdziejestola gdziejestola
aleander
1890 1cdb
aleander
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viagdziejestola gdziejestola
aleander
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagdziejestola gdziejestola
aleander
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait

February 19 2018

3867 8fe0
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola
aleander
3166 266e
aleander
3504 f6b8 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
Najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
Jestem dobrą dziewczyną ze złymi nawykami. Ciągle wplątuje się w historie, które mnie nie dotyczą, bagatelizując istotne dla mnie rzeczy. Niewiele potrzebuję od życia, a ono tak wiele ode mnie wymaga. Miłość uważam za największą siłę, zaufanie za największy przejaw odwagi. Za tymi, których kocham pójdę w ogień, ale jeśli mnie ktoś zrani - to tym ogniem spalę za sobą wszystkie mosty.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander
2269 41c3
aleander

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

aleander
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaheavencanwait heavencanwait
aleander
"Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć."
— James Frey
aleander
Nie odezwałam się do niego ani razu. Boje się to zrobić, boję się że już nie będę potrafiła przestać. On prawdopodobnie już kogoś ma, kogoś kto dał mu to szczęście którego ja nie potrafiłam. Pewnie już nie myśli o mnie, gdy teraz ja myślę o nim co chwile.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
aleander

Otworzyłam się przed nim i wyjawiłam swoje uczucia, a on kazał mi je zatrzymać. Zrobił to dość delikatnie, ale nawet czysty nóż potrafi zadać bolesną ranę. 

— Erin Watt - "Papierowa księżniczka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl