Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Pod względem psychicznym, stwierdzam zgon.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromkostuchna kostuchna
aleander
Nie da się, przewidzieć co czuje druga osoba, opierając się jedynie na tym, jakie sprawia wrażenie na zewnątrz. 
— Victoria Connelly
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via2708 2708
aleander
8595 3419
Reposted fromtwice twice viaHmZ HmZ
aleander
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viaMashe Mashe
Czuje wszytsko ból, samotność, odrzucenie, pustkę, złość, melancholię, strach, poczucie winy, bezradność, jednocześnie nie czując nic.
— (via codziennie-udaje-ze-jest-dobrze)
Reposted fromkostuchna kostuchna
Chyba już sobie nie radzę
To wszystko mnie przerasta
— (via dziennik-zaburzonej)
Reposted fromkostuchna kostuchna
aleander
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
aleander
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaknowyourworth knowyourworth
aleander
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaalliwantisyou alliwantisyou
aleander
aleander
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
aleander
4258 45cc
Reposted fromtress tress viaalliwantisyou alliwantisyou
aleander
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
aleander
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viawordshurt wordshurt

October 10 2017

aleander
1741 8566 500
Reposted frominpassing inpassing viaeternaljourney eternaljourney
aleander
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viastarryeyed starryeyed
aleander
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
5885 92d6 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viamesoute mesoute
aleander
0521 8016
Reposted fromaurophobia aurophobia viaseeyousoon seeyousoon

September 26 2017

aleander
Czy dostałaś kiedyś wszystko, czego pragnęłaś? I wtedy zrozumiałaś, że nie o to ci chodziło?
— Neil Gaiman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianonapewno nonapewno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl