Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

aleander
Jeśli czegoś nie rozumiesz potraktuj to jako sztukę, sztuki nie trzeba rozumieć. 
— Kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaarrrrrrrr arrrrrrrr
aleander
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacavebear cavebear
aleander
2884 c291
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viarzzkropka rzzkropka
aleander
9042 0767
Reposted fromcasanovared casanovared viacavebear cavebear
aleander
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
aleander
aleander
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viacavebear cavebear
aleander
8875 3b6c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamuladhara muladhara
aleander
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
aleander
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer
aleander
8877 6571 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
aleander
Pewna starsza kobieta zapytana o to jak to właściwie jest z tą miłością, odpowiedziała, że najbardziej kochamy nie tych, z którymi jesteśmy, lecz tych którzy są gdzieś obok. 
— nefretete23.soup.io
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viasgrialux3 sgrialux3
aleander
Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia. Są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to, co otrzymujesz jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cała ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego momentu.
— Aleksandra Steć
Reposted bynotperfectgirlgive--me--loveniebieskieoczycynamoneplasticheart

October 19 2018

aleander
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir viaheavencanwait heavencanwait

October 17 2018

aleander
Careful when you come through my way.
— Selena Gomez
aleander
4312 eaa3 500
7663 1ad6 500

anamorphosis-and-isolate:

― My Life Without Me (2003)
“No one’s normal. No such thing as normal people.”

aleander
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
aleander
Już mnie zniszczył. Nie zepsuł, lecz zniszczył. Coś zepsutego można naprawić. Zniszczonego nie.
— Jodi Ellen Malpas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
aleander

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl