Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

aleander
4413 2c8a 500
aleander
3510 28ae
Charles Bukowski

February 17 2020

aleander
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapchamtensyf pchamtensyf
aleander
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viapchamtensyf pchamtensyf
aleander
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf

February 16 2020

aleander
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapchamtensyf pchamtensyf
aleander
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viapchamtensyf pchamtensyf
aleander
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna via0 0
aleander
2337 7d8b 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk via0 0
aleander
4470 fc71 500
Reposted from0 0
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via0 0
aleander
5330 9d55 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
aleander
5859 d5b8
Reposted fromsilentshout silentshout viapchamtensyf pchamtensyf
aleander
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique via0 0

February 13 2020

aleander
2271 ca0b 500
Reposted from0 0
aleander
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
aleander
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
aleander
1926 a2cc 500
Joker, T. Phillips (2019)
Reposted frommovieguy movieguy via0 0
aleander
Błędne koła istnieją, bo strasznie trudno je przerwać. Wymaga to wytrzymania olbrzymiego bólu i odwagi, by odrzucić utarty wzorzec. Czasami wydaje się, że łatwiej byłoby dalej trwać w błędnym kole, niż zmierzyć się ze strachem i skoczyć, ryzykując, że nie wyląduje się na nogach.
— It ends with is, Colleen Hoover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl