Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

aleander
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viagdziejestola gdziejestola

January 16 2020

aleander
Jeśli ukryjesz przed nim swoje serce, on nigdy nie będzie mógł ci go odebrać.
— Tahereh Mafi
aleander
To kompletnie bez sensu walczyć o to, czego chcesz, jeśli to, czego chcesz cały czas łamie ci serce.
— Molly McAdams
aleander
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaheavencanwait heavencanwait
aleander
Być może dlatego dorośli piją, uprawiają hazard i zażywają narkotyki - nie potrafią się dłużej podjarać w naturalny sposób.
Być może z wiekiem tracimy tą zdolność.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

January 14 2020

aleander
6753 862a 500
Reposted frompesy pesy viaEldharjarr Eldharjarr
aleander
Wszystkie rany, nawet te głębokie, w końcu się goją, jeśli się ich nie rozdrapuje.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
aleander
3503 7b19 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viayouaresonaive youaresonaive
aleander
1454 c983
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaEldharjarr Eldharjarr
aleander
2846 97f7 500
Reposted fromkarahippie karahippie viadygoty dygoty
aleander
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatobecontinued tobecontinued
aleander
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaheavencanwait heavencanwait
aleander
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
aleander
Kiedy smutek jest zbyt wielki ciało się wyłącza.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
aleander
Tymczasowy spadek nastroju to nie najgorsze, co może nas czekać. O wiele gorzej dzieje się, gdy zaczynamy wierzyć w to, co myślimy.
— Małgorzata Ohme
aleander
1062 7bdb 500
Ja, Olga Hepnarova 4

January 13 2020

aleander
0313 3180 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
aleander
8734 b526
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
aleander
8729 a981
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
aleander
Wszyscy w taki czy inny sposób płacimy za miłość.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl